Η ιστορία της εκπαίδευσης αλλάζει!

Ποτέ στο παρελθόν οι εκπαιδευόμενοι δεν είχαν τέτοια ελευθερία επιλογών και δυνατότητα στο τι, το πότε, το που, το πως και από ποιόν θα διδαχθούν. Τα αυστηρά όρια μέσα στα οποία είχε κτιστεί ο τρόπος μάθησης καταρρέουν με την εξέλιξη της τεχνολογίας μέσα σε έναν κόσμο παγκόσμια συνδεδεμένο.

Μας δίδεται λοιπόν η ευκαιρία για το πως μπορούμε να επανασυνθέσουμε  την εκπαίδευση φεύγοντας από το δασκαλο-κεντρικό σύστημα στο μαθητο-κεντρικό, καλλιεργώντας σχέσεις που δίνουν προτεραιότητα στην έμφυτη αγάπη για μάθηση αντί της καλής βαθμολογίας σε εξετάσεις και την δημιουργία μιας κουλτούρας βαθύτερης σκέψης και εξεύρεσης λύσεων αντί της εισαγωγής των μαθητευομένων σε ένα ήδη υπάρχον εκπαιδευτικό σύστημα.

Ακολουθώντας το νέο αυτό μοντέλο που οι μαθητευόμενοι πρέπει να συμμετέχουν ενεργά σε ένα προκλητικό και διερευνητικό τρόπο εκμάθησης, Το Living English Studio προσφέρει από το 2011 διαδραστικά εργαστήρια προφορικής επικοινωνίας στα Αγγλικά για ενήλικες.

Από τον Μάιο του 2020 το Living English Studio, προσπαθώντας να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα της πανδημίας του COVID-19 άλλαξε μορφή και έγινε διαδικτυακή πλατφόρμα. Εκτός των άλλων επέκτεινε τις δραστηριότητές του περιλαμβάνοντας βιωματικά του εργαστήρια σε εξωτερικούς χώρους.

Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μαθησιακές εμπειρίες που θα εμπνεύσουν τους συμμετέχοντες στην συνεχή διαδικασία μάθησης.

Testimonials :

-Find out the English version of yourself. Barbara unlocks all your forms of expression through storytelling, educational games, audio content, images, music, movies, poems!

-The events that Barbara has made a point of including are invigorating. They are definitely far removed from any notion of «lesson», but combine learning with actual real-life experience.

Will you believe that this year at the Studio I have experienced being an architect – although unfortunately my landscape collapsed for lack of professional engineering –, I have applied a tourniquet to my injured leg – although I was not injured -, I have taken my dog for a walk and cleaned after him – although I don’t have any dog -, I have been Popeye (that gave me a hard time!), I have skydived and belly danced? I have been an archaeologist exploring prehistoric caves for the others, I have been a historian poking into the life of Peter the Great, I have been a geographer marching eastwards in the footsteps of the invaders, in search of some token to bring back to my friends, I have been a cattle owner in the steppe trying to sell my sheep online … I have laughed and spent a gorgeous time with Barbara and my classmates!

Learn with joy and laughter; learn and flourish as a person.

The sessions are full of interactions, activities and initiatives, all very well organized, which help you get involved and take a better feeling for the language.

Reading and telling powerful stories; using art and metaphor to describe ideas and events; preparing and sharing presentations; exploring the English language in unique ways.  This is the experience at the Living English Studio.

The best part is that you meet great people with whom you share fascinating and enjoyable moments in and out of the studio!