Εργαστήρια προφορικής επικοινωνίας

Η άνεση στην προφορική επικοινωνία μπορεί να αποκτηθεί μόνο μέσω της τακτικής εξάσκησης. Γίνε μέρος μιας ομάδας και βελτίωσε τις επικοινωνιακές σου δεξιότητες στα Αγγλικά.

Εξατομικευμένες συνεδρίες

Προσφέρουμε εξατομικευμένες συναντήσεις για να υποστηρίξουμε την προετοιμασία για μια επαγγελματική συνέντευξη, προφορική εξέταση, αρχάριους που χρειάζονται ειδική βοήθεια ή εφήβους που θέλουν να βελτιώσουν την προφορική τους επικοινωνία στα Αγγλικά.

Εκδηλώσεις

Μία νέα διάσταση στην εξάσκηση της γλώσσας! Μέσα από τη συναναστροφή με άλλους συμμετέχοντες στις μηνιαίες μας εκδηλώσεις.