Το Living English Studio ιδρύθηκε στο 2011 με σκοπό την βιωματική, μαθητοκεντρική εκμάθηση για ενήλικες. Ενώ πολλοί έχουν μάθει Αγγλικά θεωρητικά είτε με ιδιαίτερα μαθήματα ή σε φροντιστήρια (και πολύ συχνά και τα δύο) λίγοι είχαν την ευκαιρία να εξασκήσουν την ομιλία τους πέρα από τα Αγγλικά βιβλία ή τα μαθήματα Αγγλικών. Κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί την σημασία της θεωρίας στην εκμάθηση της γλώσσας, αλλά όταν αυτή δεν έχει συμπληρωθεί με το πρακτικό μέρος της, οι εκπαιδευόμενοι έχουν σοβαρό μειονέκτημα σε ότι αφορά την προφορική ευφράδεια τους στα Αγγλικά. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο με την συνεχή πραγματική χρήση της γλώσσας.