Τι είναι το Living English Studio?

Το Living English Studio είναι ένα κέντρο βιωματικής εκπαίδευσης
για την εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας.
Οι συμμετέχοντες γκρεμίζουν τα εμπόδια που υπονομεύουν
την ικανότητα ευχέρειας λόγου ενώ ταυτόχρονα ανακαλύπτουν
κρυμμένες προσωπικές ικανότητες, καθώς και τον μοναδικό τρόπο
της δικής τους προσωπικής έκφρασης. Απαλλαγμένοι από τα εμπόδια,
οι συμμετέχοντες θα εκφραστούν πιο εύκολα και το μυαλό τους ελεύθερο πια,
θα προχωρήσει αποκτώντας πιο προχωρημένες δεξιότητες συνομιλίας.