"...η δημιουργικότητα και το παιχνίδι

είναι σημαντικές πτυχές της μάθησης... "


Εκτός από τα 4 χρόνια διδασκαλίας στο Orange County Outdoor School στην Καλιφόρνια, Η Barbara Lyons έχει 25 χρόνια εμπειρίας στην διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας στην Ελλάδα. Σπούδασε διοίκηση στο Antioch University στο Los Angeles, California και είναι Facilitator στο Living English Studio.