"ξεπερνώντας τα εμπόδια της επικοινωνίας"

Σαν ένα επιπλέον μέσο να ξεπεράσετε τα εμπόδια είναι οι μηνιαίες εκδηλώσεις για όλους τους συμμετέχοντες στο εργαστήρι. Η συμμετοχή δεν είναι υποχρεωτική ωστόσο είναι σίγουρο ότι αυτά τα Σαββατοκύριακα βοηθούν σε μεγάλο βαθμό άνεση στην Αγγλική γλώσσα.